404

"Document not found" - Du har skickats till denna sida för att den URL du efterfrågat inte tycks finnas på servern.

Du kan försöka igen eller prova någon av nedanstående länkar: www.magnusbonnevier.se mvh, Magnus Bonnevier.

Error kod legend

Fundersam över vilka koder den här sidan kan ge förklaringar på ?

Kod Beskrivning
400 "bad request" - Det är ett syntax fel i din förfrågan och den har nekats.
401 "request header" innehåller ej dom nödvändiga auktoriserings koderna, och klienten är nekad access.
402 "Payment is required" - koden är ej i bruk.
403 "Forbidden" - klienten är inte tillåten att se en specifik fil. Denna kod returneras även då servern inte vill ha fler besökare.
404 "Document not found" - Du har skickats till denna sida för att den URL du efterfrågat inte tycks finnas på servern.
405 Metoden du använder för att accessa filen är inte tillåten.
406 Den efterfrågade filen existerar men kan ej användas då klient systemet inte förstår formatet som filen är konfigurerad för.
407 Förfrågan måste auktorieras innan den kan genomföras.
408 "Request Timeout" - server tog längre tid på sig att hantera förfrågan än vad den är tillåten. Orsakas ofta av tung nät trafik.
409 För många samtidiga förfrågningar på en och samma fil.
410 Filen har funnits här, men gör det ej längre.
411 Förfrågan saknar sin "Content-Length header".
412 En viss konfiguration är nödvändig för denna fil ska kunna levereras, men klienten har inte konfigurerat detta.
413 Den efterfrågade filen var för stor att hanteras.
414 Adressen du angav var för stor.
415 Filtypen för förfrågan stöds ej.
500 "Internal Server Error" - Fel respons som ofta orsakas av problem i din Perl kod eller när ett CGI program körs.
501 Förfrågan kan inte utföras av servern.
502 "Bad Gateway" - Servern du försöker nå skickar tillbaka fel koder.
503 "Temporarily Unavailable" - denna service eller fil som efterfrågas är förnärvarande temporärt otillgänglig.
504 "The gateway has timed out" - samma som "408 timout error", men detta förekommer vid serverns gateway.
505 HTTP protokollet du frågar efter stöds ej.